Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag som ska motverka exploatering av personer med arbetstillstånd i Sverige

Publicerad

Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson har i dag tagit emot ett betänkande med förslag som ska motverka exploatering av arbetskraftsinvandrare. I betänkandet föreslås bland annat nya brott för arbetsgivare som utnyttjar utländska arbetstagare och andra åtgärder för att motverka missbruk av systemet för arbetskrafts­invandring.   

Ladda ner:

En särskild utredare, kammarrättslagmannen Anita Linder, har sedan i februari 2020 haft i uppdrag att se över det svenska systemet för arbetskrafts­invandring. Det har handlat om åtgärder för att dels attrahera internationell kompetens, dels motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

I ett delbetänkande som överlämnades i februari 2021 föreslogs bland annat åtgärder för att motverka så kallade kompetens­utvisningar. Även försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare som vill att deras familjemedlemmar ska flytta hit föreslogs i delbetänkandet.

I utredningens slutbetänkande föreslås bland annat:

  • En bestämmelse i utlänningslagen som innebär att arbets­tillstånd får vägras om arbetsgivaren har blivit påförd vissa sanktioner.
  • En bestämmelse i utlänningslagen som reglerar vad som ska gälla när arbets­givare tillhandahåller boende för en arbetskraftsinvandrare. Det handlar om att hyran inte får stå i missförhållande till lönen eller bostadens standard. Krav ställs också på bostadens skick. Om arbetsgivaren inte uppfyller kraven kan en sanktions­avgift dömas ut.
  • En skyldighet för Migrationsverket att i vissa fall underrätta Inspektionen för vård och omsorg och Försäkringskassan om de avslår en ansökan om arbetstillstånd som personlig assistent.
  • Ett nytt brott för den som exploaterar en utländsk medborgare i arbete under uppenbart orimliga villkor.
  • En rätt till ersättning för arbetskraftsinvandrare i vissa fall om tillståndet återkallas eller inte förlängs på grund av att anställningen inte uppfyllde villkoren för ett arbetstillstånd.

Utredningen föreslår att lagänd­ringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00