Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd

Publicerad

Socialministern Lena Hallengren har i dag utsett Sven-Eric Söder till ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer).
Förordnandet gäller till och med den 31 december 2024.

Sven-Eric Söder (född 1956) är generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Han har tidigare varit statssekreterare på Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, samt chef för Olof Palme International Center.

Sven-Eric Söder efterträder Kenneth Johansson.

Om Statens medicinsk-etiska råd

Statens medicinsk-etiska råd har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Rådet ska sträva efter en helhetssyn på frågor som rör sådan medicinsk forskning och behandling som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för människovärdet.

Rådet fungerar också som ett organ för informations- och åsiktsutbyte och har rollen av en förmedlande instans mellan vetenskapen, folkopinionen och de politiskt ansvariga.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström