Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med sista maj 2022

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss med förslaget att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med 31 maj 2022. Syftet är att säkerställa att samhället har en fortsatt god beredskap i hanteringen av coronapandemin.

– Regeringen vill att lagarna förlängs ytterligare eftersom en god beredskap fortfarande är viktigt. Pandemin är inte över och just nu ser vi en oroväckande utveckling i Europa där smittspridningen återigen ökar, säger socialminister Lena Hallengren.

Genom att förlänga lagarna säkerställs en god beredskap som gör det möjligt att med kort varsel, vid behov, besluta om effektiva och träffsäkra smittskyddsåtgärder för att minska smittspridningen.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen även ändringar av de båda lagarna, eftersom de bemyndiganden som gäller nedstängning och förbud mot att samlas hittills inte har använts:

  • När det gäller covid-19-lagen innebär ändringarna bland annat att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om att verksamheter behöver stänga tas bort. Detsamma gäller regeringens möjlighet om att förbjuda sällskap av en viss storlek på allmän plats. Därtill tas även kommunernas möjlighet att meddela förbud om att vistas på särskilt angivna platser bort.

  • Vidare föreslås ändringar av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Ändringen innebär att serveringsställen och de verksamheter som träffas av covid-19-lagen framöver kommer att regleras mer lika när det gäller vilka krav på smittskyddsåtgärder som regleras i lag. Även möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda tas bort.

Lagrådsremissen kommer att överlämnas till Lagrådet för granskning, och kommer då också att publiceras på regeringens webbplats.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström