Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet

Publicerad

Sverige ska få ett av världens bästa omställningsstudiestöd. För arbetet med att förbereda införandet ökas anslaget till Centrala studiestödsnämnden (CSN) nu med 21 miljoner kronor.

Sverige har ett av världens mest omfattande studiestödssystem. För att öka möjligheten för vuxna mitt i arbetslivet att utbilda sig, planerar regeringen för ett nytt offentligt omställningsstudiestöd som ska införas 2023. Syftet med stödet är att – med hänsyn till arbetsmarknadens behov – förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som kan stärka deras framtida ställning på arbetsmarknaden.

CSN fick i juni i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av omställningsstudiestödet i enlighet med vad som föreslås i departementspromemorian Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden och med förbehåll för regeringens förslag i lagrådsremiss och proposition om omställningsstudiestöd. I höständringsbudgeten för 2021 föreslog regeringen att CSN:s anslag skulle ökas med 21 miljoner kronor för arbetet med dessa förberedelser. Efter att riksdagen sagt ja till förslaget har regeringen nu beslutat om en ändring av myndighetens regleringsbrev för 2021, och därmed kan medlen betalas ut till CSN.

– Nu förbereds den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad på decennier. Omställningsstudiestödet kommer att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för dem som vill byta bana mitt i livet eller behöver bygga på sina kunskaper för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg