Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark i Paris för att diskutera minimilöner

Publicerad

Idag onsdag träffar arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark den franska arbetsmarknadsministern Élisabeth Borne i Paris.

Under dagens möte i Paris mellan arbetsmarknad- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och den franska arbetsmarknadsministern Élisabeth Borne, diskuteras de fortsatta förhandlingarna om EU-direktivet om tillräckliga minimilöner. Frankrike tar över ordförandeskapet i EU den 1 januari 2022. Med på resan är även representanter från Svenskt Näringsliv och LO.

EU-kommissionen presenterade i oktober 2020 ett förslag till ramverk om tillräckliga minimilöner i EU. Den svenska regeringen har i nära dialog med arbetsmarknadens parter arbetat för att EU-kommissionens förslag ska vara förenligt med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Inget i förslaget får leda till krav på att Sverige ska införa lagstadgade minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal.

Den 6 december kunde ministerrådet fatta beslut om en inriktning för de fortsatta förhandlingarna med Europaparlamentet och Kommissionen. Tillsammans med likasinnade och arbetsmarknadens parter har Sverige ända in i det sista under förhandlingarna i rådet arbetat hårt för förbättringar av texten. Den slutliga kompromisstexten från rådet är utformad på ett sätt som enligt regeringen är förenlig med vår lönebildningsmodell.

Efter årsskiftet tar Frankrike över ordförandeskapet i EU och kommer därmed att företräda medlemsstaterna i de trilogförhandlingar som ska ske med Kommissionen och Europaparlamentet. Regeringen fortsätter ett aktivt påverkansarbete för att säkerställa att förslaget även i de fortsatta förhandlingarna respekterar den svenska partsmodellen.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00