Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen fortsätter att stötta kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat att staten fortsatt ska stötta förutsättningarna för att fler kliniska läkemedelsprövningar ska genomföras i Sverige. Därigenom gynnas den kliniska forskningen i landet

– De kliniska prövningarna av läkemedel är viktiga för forskningen i Sverige, och regeringen har i life science-strategin uttalat målet att vi ska få fler läkemedelsprövningar hit. Genom att subventionera avgifterna för kliniska prövningar stöttar vi den viktiga forskningen, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen beslutar om ändringar i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel. Förordningen revideras var femte år genom att avgifterna för läkemedelskontroll justeras för kommande femårsperiod. Denna ändring avser perioden 2022-2026. Justeringarna sker efter hemställan från Läkemedelsverket och avgifterna ska, om inte regeringen föreskrivit något annat, beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader.

I den reviderade förordningen finns avgifter fastställda för Läkemedelsverkets läkemedelskontroll, där bland annat ansökningsavgifter för klinisk läkemedelsprövning ingår. Regeringen har fastställt ansökningsavgiften till 55 000 kronor. Enligt myndighetens beräkningar skulle den ha behövt vara 150 000 kronor för att fullt täcka kostnaderna.

Regeringen förbinder sig att stå för mellanskillnaden. Syftet är att gynna forskningen i Sverige genom att fler kliniska prövningar utförs i landet och att forskare på universiteten får bättre förutsättningar att genomföra prövningarna inom ramen för Läkemedelsverkets verksamhet när kostnaderna är lägre.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Nationell strategi för life science

I den nationella life science-strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå målet att Sverige ska vara en ledande life science-nation.

Life science-strategin presenterades i december 2019, ett resultat av ett nära samarbete med samverkansprogrammet för hälsa och life science.