Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regler om begränsat uttag av läkemedel tas bort den 18 januari 2022

Publicerad

Regeringen har beslutat att ta bort de regler som begränsade enskildas uttag av läkemedel från apotek. Enligt regleringen, som infördes under pandemin, fick apoteken inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Den regleringen upphör den 18 januari 2022.

– Reglerna som begränsar hur mycket läkemedel man får ut infördes i en unik situation under pandemin när efterfrågan på läkemedel ökade kraftigt under våren 2020. Läkemedelsverket uppger i en hemställan till regeringen att behovet av reglerna inte längre finns och att det inte längre finns signaler om att det skulle finns risk för läkemedelsbrister som beror på pandemin, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen införde den 1 april 2020 en begränsning som innebar att öppenvårdsapotek endast skulle kunna lämna ut läkemedel till patienter för tre månaders förbrukning. Syftet var att minska risken för att patienter hamstrade läkemedel. Detta infördes efter en hemställan från Läkemedelsverket. Begränsningarna har gällt sedan dess.

Den 18 januari tas begräsningen bort, vilket innebär att de tidigare reglerna gäller igen. Bland annat gäller att läkemedel inom förmånen (det vill säga läkemedel som berättigar till högkostnadsskydd) endast subventioneras om patienten tar ut en förbrukning på högst tre månader. Om patienten betalar själv kan han eller hon dock ta ut mer än för tre månader av ett receptförskrivet läkemedel.