Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter och e-vätskor ska stärka skyddet av barn och unga

Publicerad

I lagrådsremissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter lämnar regeringen flera förslag på hårdare reglering av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Bland annat föreslår regeringen nya regler om åldersgräns, märkning och marknadsföring. Regeringen föreslår även ett smakförbud för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga.

– De senaste åren har flera nya tobaksfria produkter som innehåller nikotin börjat säljas och marknadsföras på ett sätt som kan tilltala barn och unga. Regeringen vill säkerställa ett högt skydd för barn och unga, och det är därför vi lägger fram lagförslag på en hårdare reglering, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagrådsremissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter innehåller förslag inom tre huvudsakliga områden:

  • Förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter,
  • förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, samt
  • förslag till smakförbud för e-vätskor.

Förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter

Regeringen lämnar förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som bland annat ska reglera krav på produkternas innehåll, utformning och märkning. I lagen föreslås även marknadsföringsregler. Bland annat ska marknadsföringen inte få riktas till barn och ungdomar under 25 år, sponsring av program i tv och radio från någon vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja tobaksfria nikotinprodukter förbjuds och en hälsovarning ska på ett tydligt sätt synas i marknadsföringen.

Regeringen vill också införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder. Det ska även på försäljningsställen finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Syftet är att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.

Förslag till smakförbud för e-vätskor

I lagrådsremissen föreslår regeringen ett förbud mot smaksättning som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak i vätskor som används i e-cigaretter. Syftet med smakförbudet är att skydda framför allt barn och unga, eftersom smaksättningen kan göra upplevelsen för någon som inte är en van nikotinanvändare mer tilltalande. Fruktsmaker och söta smaker kan dessutom göra att produkterna uppfattas som mindre farliga och attraherar nya användare. Genom smakförbudet minskar risken för dessa grupper att utveckla ett nikotinberoende.

Förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i lagen om tobak och liknande produkter. samt i marknadsföringslagen vad gäller marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet med förslagen är att förtydliga marknadsföringsreglerna på tobaksområdet och se till att de bättre stämmer överens med de EU-direktiv som Sverige är skyldig att följa.

Bland annat tydliggörs att det som huvudregel är förbjudet att marknadsföra tobak. På internet kan saklig och neutral information samt en återhållsam exponering i form av till exempel bilder på tobaksvaror få visas vid försäljning genom webbutiker.  

De nya reglerna och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022, men för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig till de nya kraven träder delar av förslagen i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. Mer detaljerad information om ikraftträdande och övergångsbestämmelser finns i lagrådsremissen.

Bakgrund

I februari 2020 tillsatte regeringen en utredning av bl.a. de områden som nu föreslås regleras, med syftet att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av tobaksfria nikotinprodukter. Det betänkande som utredningen överlämnade till regeringen har därefter remitterats och regeringen har i dag fattat beslut om lagrådsremissen Hårdare regler för nya nikotinprodukter. Ambitionen är att ett färdigt förslag ska kunna överlämnas till riksdagen inom kort.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström