Sverige slopar inreseförbudet från länder inom EU/EES

Publicerad

Regeringen har vid ett extra regeringssammanträde i dag beslutat att upphäva inreseförbudet för resande till Sverige från Norden och övriga EU- och EES-länder. Beslutet gäller från och med den 9 februari.

Som ett led i det fortsätta arbetet med att avveckla smittskyddsåtgärderna mot covid-19, har regeringen i dag beslutat att upphäva samtliga restriktioner vid inresa till Sverige från Norden och övriga EU- och EES-länder. Ändringen sker med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömer att inreserestriktionerna ur ett smittskyddsperspektiv inte längre är en proportionerlig åtgärd. Beslutet träder i kraft den 9 februari.

De slopade inreserestriktionerna innebär en stor lättnad för många resenärer, inte minst för de som bor och arbetar i de nordiska gränsregionerna. Dagens beslut innebär också en minskad belastning för Polismyndigheten, som inte längre behöver avsätta personal för att kontrollera covidbevis vid gränsen.

Regeringens beslut i dag påverkar inte resande till Sverige från länder utanför EU/EES. För dessa resenärer råder fortsatt inreseförbud som för närvarande gäller till och med den 31 mars 2022, i enlighet med EU:s rekommendationer avseende inresor från tredjeland.

För mer information om hur förordningarna om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen besök Polismyndighetens webbplats. Se länkar här intill.