Pressmeddelande från Miljödepartementet

Annika Strandhäll leder förberedande FN-möte inför Stockholm+50

Publicerad

Måndag 28 mars leder klimat- och miljöminister Annika Strandhäll ett möte i FN-högkvarteret i New York. FN har bjudit in till mötet som en del i de konkreta förberedelserna för det internationella mötet Stockholm+50.

FN:s möte Stockholm+50 den 2–3 juni har som ambition att snabba på genomförandet av de globala målen för hållbarhet och att främja en hållbar återhämtning efter pandemin. Sverige och Kenya leder gemensamt mötet i FN:s högkvarter i New York, kring förberedelserna inför de tre ledarskapsdialogerna. Förutom FN:s medlemsländer och FN:s organisationer har representanter för bland annat internationella institutioner, ideella organisationer, civilsamhället, urfolk, akademiska institutioner och näringslivet möjlighet att delta.

– FN-konferensen Stockholm+50 har som ambition att påskynda arbetet med hållbar utveckling globalt. Världens länder har lagt grunden för många åtgärder och samarbeten i exempelvis Agenda 2030, men vi måste nu agera och bygga framåt. Det är därför viktigt att även ge civilsamhället och de unga möjlighet att göra sina röster hörda. Klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa befinner sig på många sätt i ett kritiskt läge just nu, säger miljö- och klimatminister Annika Strandhäll.

De tre ledarskapsdialogerna har följande teman:

  1. Reflektera över det brådskande behovet av konkreta åtgärder för planetens hälsa och välstånd för alla
  2. Nå en hållbar och inkluderande återhämtning från Covid19-pandemin
  3. Öka takten i genomförandet av miljödimensionen i hållbar utveckling inom ramen för FN:s ”Decade of Action”

Inför de tre ledarskapsdialogerna hämtar FN också in synpunkter in genom nationella och regionala konsultationer, samt internationella arbetsgrupper. Ledarskapsdialogerna ska i sin tur bidra till slutdokumentet från Stockholm+50 genom att ge tydliga och konkreta rekommendationer för åtgärder på alla nivåer.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Livesändning

Det förberedande mötet äger rum fysiskt i New York, men livesänds på UN Web TV, med tolkning på FN:s sex officiella språk.

Livesändningen börjar den 28 mars kl. 16.00 (svensk tid).

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.