Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ett nytt och förenklat reseavdrag

Publicerad

Det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Detta föreslås i en lagrådsremiss som regeringen i dag har fattat beslut om. Det nya reseavdraget är färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget.

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med det nya reseavdraget föreslås avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara det som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt. Det nya förslaget innebär förenklingar och att fler kommer kunna ta del av skattereduktionen, särskilt de som inte bor i storstadskommuner, säger finansminister Mikael Damberg.

Enbart avstånd över en viss gräns föreslås ge rätt till skattereduktion. Då tillgången till kollektivtrafik ser olika ut beroende på var i landet du bor kommer avståndsgränsen reflektera detta. En högre avståndsgräns föreslås gälla i kommuner som definieras som storstadskommuner, medan avståndsgränsen är lägre utanför dessa områden.

Omkring 1 160 000 personer beräknas kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler jämfört med dagens reseavdrag. De som gynnas mest är de som nyttjar relativt billiga färdmedel som kollektivtrafik och samåkning. Detta kan även leda till fler arbetsresor med kollektivtrafik vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. Den offentligfinansiella effekten av förslaget bedöms bli neutral, dvs. varken öka eller minska skatteintäkterna, om det nuvarande reseavdraget avskaffas samtidigt.

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden och det finns många personer som bor i områden där man är beroende av bilen och där drivmedelspriserna slår extra hårt.

– Att människor ska kunna bo och verka i hela landet är viktigt för regeringen. För att ge en större skattelättnad till personer med långa pendlingsavstånd kommer regeringen därför att lägga ett förslag i höstens budgetproposition om höjda nivåer i det nya reseavdraget, säger finansminister Mikael Damberg.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Frågor och svar

Här hittar du samlad information om det nya reseavdraget.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg