Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om hårdare regler för nya nikotinprodukter lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (prop. 2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Regeringen föreslår även ett smakförbud för e-vätskor. Syftet är bland annat att säkerställa ett högt skydd för barn och unga.

– Det behövs hårdare regler för nya nikotinprodukter. Nu lägger regeringen fram en rad förslag som stärker skyddet för barn och unga från produkter som kan vara beroendeframkallande. Det handlar bland annat om hårdare regler för vitt snus, smakförbud av e-vätskor och att marknadsföring inte får riktas till barn och unga, säger socialminister Lena Hallengren.

Propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter innehåller förslag inom tre huvudsakliga områden:

  • Förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter,
  • förslag till tydligare reglering av marknadsföring och sponsring av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, samt
  • förslag till smakförbud för e-vätskor.

I förslaget till ny lag om tobaksfria nikotinprodukter finns nya marknadsföringsregler som bland annat innebär att marknadsföringen inte ska få riktas till barn och ungdomar under 25 år.

Regeringen vill också införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder. Det ska även på försäljningsställen finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

I propositionen föreslår regeringen även ett förbud mot smaksättning som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak i vätskor som används i e-cigaretter. Syftet med smakförbudet är att skydda framför allt barn och unga, eftersom smaksättningen kan göra upplevelsen för någon som inte är en van nikotinanvändare mer tilltalande.

De nya reglerna och ändringarna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022, men för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig till de nya kraven träder delar av förslagen i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. Mer detaljerad information om ikraftträdande och övergångsbestämmelser finns i propositionen.

Bakgrund

I februari 2020 tillsatte regeringen en utredning av bl.a. de områden som nu föreslås regleras, med syftet att skydda folkhälsan och framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av tobaksfria nikotinprodukter. Det betänkande som utredningen överlämnade till regeringen har därefter remitterats och regeringen lämnade en lagrådsremiss till Lagrådet i februari 2022. Efter Lagrådets behandling har regeringen nu beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (prop. 2021/22:200) som överlämnas till riksdagen för vidare behandling.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström