Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny myndighet för att motverka välfärdsbrottslighet

Publicerad

Regeringen beslutade i torsdags om att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra bildandet av en ny myndighet – Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt ta över ansvaret för att betala ut vissa förmåner och stöd från de statliga välfärdssystemen, t.ex. sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. Myndigheten ska också genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar.

Ett av de allvarligaste hoten för vår välfärd är att organiserad brottslighet utnyttjar systemen för sin egen vinning. Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är av stor vikt både för att värna skattebetalarnas pengar och för att upprätthålla förtroendet för välfärds­systemen.

– När den organiserade brottsligheten utnyttjar våra trygghetssystem riskerar det att urholka förtroendet och legitimiteten för hela vår välfärd. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för, de ska inte hamna i kriminella fickor, säger finansminister Mikael Damberg.

Staten behöver stärka sin analys- och kontrollkapacitet på området för att kunna stå emot mer avancerade angrepp, som omfattar flera personer och riktar sig mot flera myndigheter. Genom att ta del av och sambearbeta uppgifter från bland annat myndigheter och arbetslöshetskassor kommer Utbetalningsmyndigheten kunna upptäcka felaktiga utbetalningar som är svåra att upptäcka i dag.

Utbetalningsmyndigheten kommer även att komplettera och stärka kontrollarbetet hos berörda myndigheter och arbetslöshetskassor genom att uppmärksamma berörda aktörer på misstänkta felaktigheter som framkommit från systemövergripande dataanalyser och granskningar. De myndigheter och arbetslöshetskassor som tar emot informationen ska därefter vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar, fatta beslut om återkrav samt anmäla misstänkta brott.

Regeringen avser att utse Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan, till särskild utredare. Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.

– Att bilda Utbetalningsmyndigheten är ett stort och spännande uppdrag. Jag ser mycket fram emot arbetet, inte minst att bygga upp ett nära samarbete med andra berörda myndigheter, säger Mikael Westberg.

Utbetalningsmyndigheten ska vara lokaliserad i Södertälje.

Regeringens arbete mot välfärdsbrott

Utbetalningsmyndigheten är en del i regeringens arbete mot välfärdsbrott. Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen. Här hittar du samlad information om arbetet:

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio