Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen föreslår möjlighet till återinförande av id-kontroller på buss, tåg och passagerarfartyg

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina har lett till att Europa befinner sig i den största och snabbast växande flyktingkrisen sedan andra världskriget. Regeringen ser ett behov av att på nytt kunna införa id-kontroller vid resor till Sverige.

– Vi måste kunna säkerställa ordning och reda och det är viktigt att regeringen har de verktyg som krävs för att på ett ordnat sätt ta emot de som kommer till Sverige, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen gör bedömningen att situationen kan komma att bli så allvarlig att omedelbara åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten.

Den lag som möjliggjorde id-kontroller under den tidigare flyktingkrisen 2015 var en tillfällig lag som har upphört att gälla. Infrastrukturdepartementet remitterar därför ett förslag på en ny tillfällig lag med motsvarande bestämmelser.

Lagen ger regeringen möjlighet att vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet införa id-kontroller vid resor med bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från utlandet, i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda den nationella säkerheten.

Lagen föreslås vara tidsbegränsad i tre år från ikraftträdandet och ge regeringen befogenhet att besluta om en förordning om id-kontroller med en maximal giltighetstid på sex månader.

Regeringen föreslår i remissen att lagen träder i kraft den 8 april och att undantag ges för resor från eller via Norge.

– Regeringen har förståelse för att ett återinförande av id-kontroller påverkar den enskilda resenären och pendlaren. Det är därför viktigt att de inte används i större omfattning och under en längre tid än vad som är nödvändigt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström