Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige slopar inreseförbudet från alla länder

Publicerad

Inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES kommer inte att förlängas och upphör att gälla från och med den 1 april 2022. Det innebär också att krav på att visa upp vaccinations- och testintyg vid inresa till Sverige tas bort.

För att hindra spridningen av covid-19 infördes i mars 2020 ett tillfälligt inreseförbud till Sverige för utländska medborgare som reser från länder utanför EU/EES. Det har löpande förlängts och nuvarande inreseförbud gäller till och med den 31 mars 2022.

Flera länder inom EU och EES har på senare tid upphävt inreseförbuden till sina respektive länder. Folkhälsomyndigheten bedömer att inreserestriktionerna ur ett smittskyddsperspektiv inte längre är en proportionerlig åtgärd.

Från och med den 1 april 2022 kommer covid-19 inte längre att klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Även om pandemin inte är över har den gått in i ett nytt skede tack vare den höga vaccinationstäckningen, detta i kombination med att risken för allvarlig sjukdom är lägre för den nu dominerande virusvarianten omikron.

– Sedan tidigare har vi släppt på inreseförbudet inom EU. Nu låter regeringen också inreseförbudet från tredjeland löpa ut. Det innebär en stor lättnad för alla dom som på grund av pandemin varit förhindrade att resa till Sverige de senaste åren, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Inreseförbudet för resande till Sverige från länder utanför EU/EES upphör att gälla den 1 april 2022. Det innebär också att det då inte längre krävs något vaccinations- och testintyg för någon inresande till Sverige.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.