Pressmeddelande från Finansdepartementet

Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

Publicerad

För att knäcka gängen måste vi slå mot deras livsnerv – pengarna. Om de inte kan tvätta pengar försvinner den ekonomiska förutsättningen för deras verksamhet. Regeringen går därför fram med förslag som ska göra det lättare för myndigheter och banker att utbyta uppgifter för att bekämpa penningtvätt.

Ladda ner:

Ett effektivt och träffsäkert regelverk mot penningtvätt som hindrar kriminella från att tvätta brottsvinster kräver att banker och myndigheter samarbetar och utbyter information. I dag hindrar regler om sekretess och tystnadsplikter i många fall informationsflödet.

– För att vi ska kunna knäcka gängen måste vi jaga knarkpengarna. Polisen ska därför få bättre verktyg att dela information med banker och andra myndigheter. Vi måste försvara Sverige och vår samhällsgemenskap mot den organiserade brottsligheten, säger finansmarknadsminister Max Elger.

I en lagråds­remiss föreslår regeringen därför bland annat att banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter genom en ny samverkansform kan utbyta uppgifter mellan varandra för att bekämpa allvarligare former av penningtvätt utan att hindras av sekretess eller tystnadsplikt. Regeringen föreslår också att brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter ska få utbyta uppgifter för att förbättra penningtvättstillsynen av företag som inte sköter sig.

Regeringen aviserar också en ny utredning i syfte att inkludera fler företag och myndigheter i samverkan mot penningtvätt och ge polisen möjlighet att begära data från till exempel BankID.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg