Pressmeddelande från Finansdepartementet

Delbetänkande om effekterna av stöd vid korttidsarbete har överlämnats till regeringen

Publicerad

Stödet vid korttidsarbete har varit en av regeringens viktigare åtgärder för att rädda svenska jobb och mildra pandemins effekter för företag och svensk ekonomi. I dag tog regeringen emot ett delbetänkande från Kommittén om stöd vid korttidsarbete, vars uppdrag bland annat är att utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin.

Regelverket för stöd vid korttidsarbete, som under pandemin tillämpats för första gången, har använts i en omfattning som inte förutsågs när lagstiftningen togs fram. Regeringen tillsatte under 2021 en kommitté som ska göra en översyn av stödet vid korttidsarbete för att dra lärdomar om hur stödet har fungerat under pandemin och undersöka hur regelverket kan förbättras.

I delbetänkandet som i dag har överlämnats till regeringen har stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin utvärderats.

– Genom stödet för korttidsarbete har vi räddat svenska jobb och företag. Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade någon gång under pandemin och drygt 40 miljarder kronor har betalats ut till arbetsgivare runt om i landet. Nu ser vi fram emot att ta del av kommitténs slutsatser om stödets betydelse, säger finansminister Mikael Damberg.

Kommittén har bland annat i uppdrag att:

  • utvärdera stödets betydelse för att lindra effekterna av pandemin för näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomin,
  • analysera och ta ställning till om det fortsatt ska finnas två parallella system för stöd vid korttidsarbete,
  • analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt,
  • se över bestämmelserna om återbetalningsskyldighet och återkrav av stöd,
  • analysera behovet av förändrad och förstärkt reglering för att förhindra felaktiga utbetalningar och missbruk samt för att öka möjligheterna att lagföra misstänkta brott,
  • se över möjligheten att införa särskilda straffbestämmelser och om det bedöms lämpligt lämna förslag på sådana bestämmelser.

Kommitténs slutbetänkande ska redovisas senast den 30 november 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg