Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige kräver en snabbare utfasning av skadliga kemikalier i konsumentvaror

Publicerad

Sverige och sju andra EU-länder uppmanar EU-kommissionen att sätta ett bortre datum för när skadliga kemikalier ska ha fasats ut ur i konsumentvaror. Detta berättar länderna i ett gemensamt brev till EU-kommissionen.

I brevet understryker ministrarna att, till exempel, barnartiklar, leksaker, kosmetika, möbler och kläder fortfarande tillåts innehålla kemikalier som kan vara skadliga för hälsan, inte minst för foster och barn. Det förslag till nya regler om kemikaliekontroll som EU-kommissionen tänker lägga fram i början av 2023 måste därför innehålla ett brett förbud för dessa ämnen för att ge ett fullgott skydd.

– Konsumenter har rimliga förväntningar på att inte behöva utsättas för skadliga kemikalier i vardagen. Det är hög tid att EU:s kemikalielagstiftningen infriar de förväntningarna. Det är inget ansvar som varje enskild kosument ska behöva ta, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ministrarna föreslår därför att regelverket bör förses med ett bortre datum vid vilket de mest skadliga kemikalierna ska vara borta från alla konsumentvaror.

Ytterligare förslag från ministrarna för ett kraftfullt genomförande är att ge medlemsländerna utökad rätt att ta initiativ till åtgärder på EU-nivå mot skadliga ämnen

Annika Strandhäll har tagit initiativet till brevet. Utöver Sverige har Belgien, Danmark, Finland, Luxemburg, Norge, Spanien och Österrike skrivit under brevet.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Ministerbrev om nya kemikalieregler

EU-kommissionen publicerade i oktober 2020 en kemikaliestrategi för hållbarhet som en del av den europeiska gröna given. Ett av åtagandena i strategin är att skydda konsumenter från de skadligaste kemikalierna. Kommissionen har i strategin därför aviserat att de under 2022–2023 kommer att lägga fram förslag om revidering av flera regelverk som syftar till att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier, bl.a. Reach-förordningen.