Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning föreslår reformer mot brott mot välfärden

Publicerad

Regeringens särskilda utredare Amir Rostami överlämnar idag delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen föreslår flera reformer för att motverka felaktiga utbetalningar och bekämpa organiserad brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

- Grunden för en modern välfärdsstat är ett samhälle som lägger stor vikt vid att välfärden ska komma alla som har rätt till välfärden till del. Rätt person ska ha rätt ersättning och det stöd de har rätt till. Alla former av organiserad brottslighet, bidragsbrott och felaktiga utbetalningar hotar förtroendet för välfärdssystemen. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag och arbeta vidare med dessa i Regeringskansliet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I juni 2021 tillsatte regeringen en utredning för att utreda möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott som riktar sig mot Försäkringskassan och andra utbetalande myndigheter.   

I delbetänkandet som nu överlämnats föreslår utredningen reformer som ska ge bättre förutsättningar för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, detta kan bland annat bidra till att bekämpa systematisk och organiserad brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Utredningen föreslår bland annat att

  • ett administrativt sanktionssystem införs för mindre kvalificerade misstänkta bidragsbrott och för felaktiga utbetalningar som orsakas av den enskilde.
  • vid misstanke om grovt bidragsbrott och bidragsbrott som överstiger ett halvt prisbasbelopp görs anmälan om bidragsbrott till åklagare och vid lägre belopp får anmälan endast göras om det finns särskilda skäl.
  • Ekobrottsmyndigheten får ansvaret för handläggningen av mål om brott mot bidragsbrottslagen i stället för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • styrning och samverkan för att motverka bidragsbrott stärks för samtliga berörda myndigheter och aktörer.

Utredningen föreslår att förslagen kan träda i kraft 1 juli 2024.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.