Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen ger Trafikverket och länsstyrelsen i uppdrag att utreda förbindelserna till Holmön

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket och Länsstyrelsen i Västerbottens län i uppdrag att utvärdera hur förbindelserna till och från Holmön fungerat hittills och om de bör ändras för att ske på ett hållbart och effektivt sätt.

– Det är viktigt att man ska kunna bo och leva i hela landet. Nuvarande trafiklösning behöver utvärderas för att se om något kan göras mer effektivt och mer hållbart, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Samråd ska ske med Region Västerbotten, den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Umeå kommun samt med andra berörda organisationer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Rosaline Marbinah

Bakgrund

Holmön ligger ungefär 1 mil utanför Umeå i Bottenhavet och på ön finns ett 60-tal folkbokförda. Trafiken till och från Holmön är inte en vanlig, statlig vägfärja. I stället bedriver Trafikverket trafiken med stöd av ett särskilt regeringsuppdrag från 2007. Uppdraget bygger på en överenskommelse som en förhandlingsperson träffade med dåvarande Vägverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbotten läns landsting och Umeå kommun.