Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Snart öppnar ansökan för resterande delar av krisstödet till lantbruket

Publicerad

Regeringen beslutar idag om två förordningar för att ytterligare drygt 1,6 miljarder kronor av krisstödet ska kunna betalas ut till det svenska lantbruket och växthusnäringen. Det är en del av det större stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor som regeringen kommit överens om med Centerpartiet och som syftar till att på kort sikt underlätta för lantbruket.

– Regeringen har hela tiden arbetat för att utbetalningen av det beslutade krisstödspaketet ska ske så snart som möjligt. Jag är därför glad att vi nu snart kan öppna ansökan för krisstöd till resterande delar av lantbruket och växthusnäringen. Detta är viktigt för att säkra vår svenska livsmedelsproduktion, då lantbruket har drabbats hårt av prisökningarna till följd av Rysslands invasion av Ukraina, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Krisstödet till lantbruket kan sökas via en e-tjänst som kommer vara tillgänglig via alla länsstyrelsers hemsidor. Ansökan planeras vara öppen från det att förordningen träder ikraft den 9 augusti. Sista ansökningsdag kommer att vara den 20 september. Ansökningarna om stöd kommer att handläggas av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Örebro, Stockholms och Gävleborgs län. Länsstyrelsernas arbete samordnas av länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Genom dagens beslut höjs även stödnivåerna tillfälligt till animalieproduktionen inom ramen för det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige med ca 25 procent. Höjningen kommer gälla retroaktivt från den 1 juli.

Presskontakt

Gustaf Zachrisson
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 127 19 86
e-post till Gustaf Zachrisson