Pressmeddelande från Finansdepartementet

Konjunkturnedgång väntar svensk ekonomi

Publicerad

Rysslands olagliga invasion av Ukraina har lett till en ökad ekonomisk osäkerhet, och en konjunkturnedgång är att vänta i Sverige och omvärlden. Det visar Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen, som finansminister Mikael Damberg presenterar vid regeringsöverläggningarna på Harpsund i dag.

Ladda ner:

Svensk ekonomi väntas växa med 2,3 procent i år, vilket är något högre än bedömningen i Finansdepartementets föregående prognos från juni. Däremot bedöms BNP-tillväxten bli lägre nästa år och uppgå till 0,4 procent. Den låga tillväxten beror framför allt på en mycket svag utveckling av hushållens konsumtion.

– Vi ser en konjunkturnedgång för svensk ekonomi med lägre tillväxt, hög inflation och förhöjd arbetslöshet. Nu står vi inför en avgörande tid. Det kommer att krävas prioriteringar och en ansvarsfull finanspolitik framöver, säger Mikael Damberg.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har det senaste året varit stark och sysselsättningsgraden är hög. Svensk arbetsmarknad har därmed ett starkt utgångsläge när konjunkturen viker. I takt med att tillväxten dämpas väntas dock sysselsättningstillväxten att avta och arbetslösheten att stiga.

Prognosen är osäker. Tillgången och prisutvecklingen för viktiga råvaror som gas har t.ex. blivit mer osäker till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Oklarheten om hur utbudssituationen på råvaru- och energimarknaderna kommer utvecklas gör att det blir svårt att bedöma hur varaktig inflationen kommer att vara i Sverige och omvärlden.

Starka offentliga finanser

Det sker en ytterligare förstärkning av de offentliga finanserna 2023–2025, vilket till stor del följer av regeringens prognosprinciper som innebär att endast beslutade och aviserade förändringar av skatteregler och statens utgifter beaktas. Den offentliga skuldsättningen fortsätter också att minska de kommande åren, och i ett internationellt perspektiv har Sverige fortsatt en mycket låg offentlig skuldsättning.

– Tack vare en ansvarsfull finanspolitik har Sverige en låg offentlig skuldsättning. Det är en viktig garant för att stärka Sveriges ekonomiska trovärdighet i dessa oroliga ekonomiska tider, och ger oss förutsättningar att ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Det ger svenska hushåll, företag och hela Sverige starka skyddsvallar i en osäker ekonomisk tid, säger Mikael Damberg.

Inriktning för den ekonomiska politiken

Reformutrymmet för nästa år bedöms ligga på ca 30 miljarder kronor, men det ekonomiska läget framöver är mycket osäkert. Effekterna på de offentliga finanserna är svårbedömda mot bakgrund av osäkerheter kring inflationen och konjunkturläget.

– Vi står inför en avgörande tid. Svenska hushåll pressas redan av prisökningar som äter sig in i plånboken. Nu behövs en ansvarsfull finanspolitik som inte driver på inflationen och skapar ett värre ekonomiskt läge. Däremot bör vi stötta de som drabbas av prisökningarna och de med små marginaler genom effektiva och träffsäkra åtgärder, avslutar Mikael Damberg.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Karine Raoufinia
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Raoufinia, via registrator
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.