Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen beslutar att utreda en stärkt förmåga att leverera vattentjänster i händelse av kris

Publicerad

En särskild utredare ska se över regelverk och ansvarsfördelning för att trygga leveransen av vattentjänster som dricksvatten och rening av avloppsvatten. Syftet är att höja beredskapen mot extremväder och stärka förmågan att leverera vattentjänster i händelse av kris.

Uppdraget för utredningen är att analysera risker och åtgärda sårbarheter i samhällets förmåga att leverera vattentjänster. Ett särskilt kritiskt område är tillgången på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten. En särskild utredare ska därför få i uppdrag att kartlägga behovet av förändringar av nuvarande ordning och föreslå förbättringar för att säkerställa leveransen av vattentjänster i krissituationer.

– En stabil dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering är helt avgörande för vårt samhälle. Det måste bara fungera, även i tider av kris eller krig. Regeringen agerar därför för att stärka beredskapen runt vårt allra mest dyrbara, vårt svenska dricksvatten, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Utredaren ska bland annat klarlägga vilka behov av förändringar av de grundläggande förutsättningarna, t.ex. uppgifter och ansvarsfördelning, som behövs för att säkerställa en kontinuerlig leverans av vattentjänster i hela landet. Utredaren ska också särskilt klargöra om det finns behov av planering och förberedelseåtgärder för att stärka va-huvudmännens beredskap att leverera vattentjänster i händelse av kris. Slutligen ska utredaren ta ställning till om det finns behov av en försörjningsberedskap och i sådant fall lämna förslag för att säkerställa försörjningen av kritiska varor och material som behövs för en kontinuerlig leverans av vattentjänster.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin