Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nytt examensmål om läromedel i lärarutbildningarna

Publicerad

Regeringen inför nu ett nytt examensmål om läromedel i grund-, yrkes-, och ämneslärarutbildningarna. Syftet är att säkerställa att studenterna på ett bättre sätt än i dag förbereds för att i sin yrkesverksamhet välja och använda läroböcker samt andra läromedel och lärverktyg.

En statlig utredning har konstaterat att blivande lärare under sina utbildningar inte får tillräcklig förberedelse om val och användning av läromedel. Både lärare och lärarstudenter har beskrivit att de saknat inslag om läromedel.

Det nya examensmålet kommer därför lyda att studenten för examen ska visa förmåga att använda och värdera läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg. På detta sätt vill regeringen säkerställa att alla lärarutbildningar behandlar väsentliga frågor om läromedel. Detta kan på sikt bidra till att stärka undervisningen och därmed gynna elevernas kunskapsutveckling. Examensmålet börjar gälla den 1 juli 2024.

– Läromedel av hög kvalitet är avgörande för elevernas lärande. Därför behöver studenter på lärarutbildningarna utbildas i att använda och värdera läroböcker samt andra läromedel och lärverktyg. Med det nya examensmålet stärker vi medvetenheten och kunskapen om läromedel, säger utbildningsminister Mats Persson.

I mars beslutade regeringen om en statsbidragsförordning som gör det möjligt för huvudmän att köpa läromedel till de obligatoriska skolformerna. I början av oktober överlämnade regeringen även en proposition till riksdagen med förslag om att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen och att det ska förtydligas att elever ska ha tillgång till sådant material.

– Skolan måste tillbaka till grunderna. Alltför många barn lär sig inte att läsa tillräckligt bra i tidig ålder och många har problem med läsutvecklingen. Samtidigt vet vi att läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevers lärande och ett bra stöd för lärare. Därför prioriterar regeringen en politik som både stärker tillgången och ökar medvetenheten kring läromedel, säger skolminister Lotta Edholm.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...