Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Civilsamhället bjuds in till samtal om Sveriges rapportering enligt Pekingplattformen

Publicerad

Tisdagen den 16 april bjuder jämställdhetsminister Paulina Brandberg in civilsamhällesorganisationer till ett sakråd. Temat för mötet är Sveriges rapportering till FN om arbetet med jämställdhet utifrån Pekingplattformen.

Syftet med sakrådet är bland annat att ta del av civilsamhällesorganisationernas erfarenheter och synpunkter på utmaningar samt framtida åtgärder inom området jämställdhet. 

- Jämställdhetsarbetet måste fortsätta med full kraft, inte minst med anledning av det omfattande och utbredda våld som vi vet att många kvinnor utsätts för. Jämställdhet är ett av regeringens prioriterade områden. Det är därför värdefullt att få ta del av civilsamhällesorganisationernas expertis och kunskap i arbetet med att främja jämställdhet. Arbetet utifrån Pekingplattformen är viktigt, inte minst för att fortsatt stärka jämställdhetsarbetet internationellt, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Sverige ska den 1 juni 2024 rapportera till FN om arbetet med jämställdhet i enlighet med Pekingplattformen. Det blir Sveriges 6:e rapport och den omfattar perioden 2020 - 2024. Rapporten ska omfatta utvecklingen och regeringens insatser för att främja jämställdhet samt ange inriktningen för arbetet de kommande fem åren.

I anslutning till mötet är jämställdhetsministern tillgänglig för media. Kontakta pressekreterare Anton Johansson vid intresse.

Fakta Pekingplattformen

Pekingplattformen, eller Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA), är ett tilläggsdokument till FN:s Kvinnokonvention. Det antogs under FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995. Dokumentet fastställer regeringars åtaganden för att förbättra kvinnors rättigheter. FN:s Kvinnokommissions globala översyn av Pekingplattformen ska presenteras 2025 vid FN:s Kvinnokommissions (CSW, Commission on the Status of Women) årliga möte i New York.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...