Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2017

Publicerad

Ladda ner:

  • Omsättningen ökade med 1,2 procent och uppgick till 162,3 (160,3) miljarder kronor.
  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 20,0 (-9,7) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkt resultat i Vattenfall och LKAB.
  • Avkastningen på eget kapital ökade till 6,6 (-3,3) procent.
  • Bruttoinvesteringarna ökade med 5,3 procent och uppgick till 19,2 (18,2) miljarder kronor.
  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 5,7 procent till 63,7 miljarder kronor.