Rapport från Näringsdepartementet

Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2018

Publicerad

Ladda ner:

Resultat i korthet:

  • Omsättningen ökade med 9,3 procent och uppgick till 354,2 (324,2) miljarder kronor.

  • Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 38,9 (38,3) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och Sveaskog.

  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,1 (12,0) procent.

  • Bruttoinvesteringarna ökade med 0,1 procent och uppgick till 42,5 (42,4) miljarder kronor.

  • Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav ökade med 14,5 procent till 69,0 miljarder kronor.

  •  För verksamhetsåret 2018 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 19,9 (20,2) miljarder kronor.