Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Framtidens filmpolitik Ds 2015:31

Publicerad

I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken och lämnar det nuvarande filmavtalet 2017. Därmed förbättras förutsättningarna att driva en politik för kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

Ladda ner:

Under förutsättning att filmavtalet som finansieringsmodell upphör  föreslås i promemorian att mervärdesskattesatsen höjs för tillträde till biografföreställningar, från 6 procent till 25 procent. Samtidigt  bedöms  den  nuvarande  biografavgiften upphöra. Förslaget föranleder  ändring av 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). Som en följd av detta upphör även avdragsrätten i inkomstskattelagen för de avgifter och bidrag som betalas till Stiftelsen Svenska Filminstitutet av berörda  avtalsparter  i 2013 års filmavtal.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Framtidens filmpolitik

    I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken och lämnar det nuvarande filmavtalet 2017. Därmed förbättras förutsättningarna att driva en politik för kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

Remiss Ds

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik

    I propositionen föreslår regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken och nya former för samverkan med filmbranschen. Staten avser att lämna filmavtalsmodellen och ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med den 1 januari 2017. Förändringen innebär att filmpolitiken blir en fullt ut integrerad del av kulturpolitiken.

Laddar...