Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56

Publicerad

I denna promemoria läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. En viktig bakgrund till denna promemoria är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

Ladda ner:

Förslagen innebär att läkarexamen direkt ska leda till läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring dessförinnan. Betänkandet har remitterats och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Denna promemoria har utarbetats inom Socialdepartementet. Promemorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag som professor Jens Schollin fick den 28 juli 2016.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

 • En sexårig utbildning för läkarexamen

  I promemorian föreslås att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. I promemorian föreslås också att examensbeskrivningens mål justeras.

 • Bastjänstgöring för läkare

  I denna promemoria läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. En viktig bakgrund till denna promemoria är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bastjänstgöring för läkare

  Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård.

Proposition (1 st)

 • Bastjänstgöring för läkare

  Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård

Laddar...