Remiss av promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen Diarienummer: U2018/02704/UH

Publicerad

Här kommer du att kunna ta del av svaren från de instanser som regeringen har remitterat promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 4 oktober 2018.

Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.