Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet Ju2018/00533/LP

Publicerad

En utredare har getts i uppdrag att ska se över ett flertal frågor som har kopplingar till den organiserade tillgreppsbrottsligheten och som rör tillträdesförbud till bland annat butiker.

Ladda ner:

Uppdraget innefattar fyra frågor:

  • En skärpt syn på systematiska stölder och hälerier
  • En skärpt syn på bostadsinbrott
  • En kriminalisering av försök och förberedelse till häleri
  • Tillträdesförbud till butikslokaler, simhallar och andra liknande platser dit allmänheten har tillträde

Utredaren ska analysera och överväga behov av åtgärder men ska oavsett slutsats lämna förslag på lagstiftningsåtgärder i alla delar.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2019.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar åtgärder mot internationella stöldligor