Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Tillfällig användning av häkten och polisarrester

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester.

Ladda ner:

Förslaget innebär att det i vissa fall ska vara möjligt att använda förvaringsrum i tillfälliga polisarrester som avviker från kraven när det gäller golvyta, kubikinnehåll och rumshöjd. Avvikelsen får vara högst fem procent.

Det föreslås också att det, när det finns särskilda skäl, ska vara möjligt att använda förvaringsrum i tillfälliga polisarrester som avviker från vissa andra utformnings- och utrustningskrav. Det gäller bland annat kraven på fönster, ljudisolering, insynsskydd samt utrustningskrav som stol, bord, säng och förvaring av tillhörigheter.

Vidare föreslås att det i samband med att en person anländer till eller ska lämna ett häkte eller en polisarrest ska vara möjligt att använda förvaringsrum, så kallade väntrum, som avviker från såväl storlekskraven som vissa utformnings- och utrustningskrav.