Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Översyn av statlig regional förvaltning m.m. Dir. 2009:62

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska genomföra en översyn av den statliga regionala förvaltningen. Utredaren ska ge förslag på hur den statliga regionala förvaltningens utformning kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.

Genom uppdraget vill regeringen säkra att kommande
ställningstaganden grundas på ett väl genomarbetat underlag. Vid sidan av denna översyn har regeringen överlämnat ansökningar från ett antal landsting om att få ändra befintlig landstingsindelning till Kammarkollegiet för utredning.

Laddar...