Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03) ID-nummer: Dir. 2009:83

Ladda ner:

Tilläggsdirektiv till Förvarsutredningen (Ju 2009:03)

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)