Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (Ju 2010:03) Dir. 2012:3

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2012.