Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om Anonyma vittnen (Ju 2022:17) Dir. 2024:25

Publicerad

Utredningstiden förlängs.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 december 2022 kommittédirektiv om Anonyma vittnen (dir. 2022:141). 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 juni 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Anonyma vittnen

    Utredningen föreslår bland annat en ny lag som reglerar förutsättningarna när ett vittne får höras anonymt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...