Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04) Dir. 2013:69

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2013.