Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06) Dir. 2015:13

Publicerad Uppdaterad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 kommittédirektiv om revisorer och revision – nya EU-regler (dir. 2014:36). Utredningen har tagit namnet Utredningen om EU:s revisionspaket.

Utredaren skulle ha redovisat uppdraget senast den 1 april 2015. Utredningstiden förlängs när det gäller uppdraget att överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagets revisor, styrelse och verkställande direktör bör förtydligas. Det uppdraget ska i stället redovisas i ett slutbetänkande senast den 1 oktober 2015. Uppdraget i övrigt ska fortfarande redovisas senast den 1 april 2015, men i ett delbetänkande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Revisorns skadeståndsansvar

  Utredningens huvuduppdrag har varit att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.

 • Nya regler för revisorer och revision

  Utredningen om EU:s revisionspaket har haft i uppdrag att föreslå hur nya EU-regler om revisorer och revision ska genomföras.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Proposition (1 st)

 • Revisorer och revision

  Regeringen föreslår ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Därmed stärks även allmänhetens förtroende för revisionen.

Laddar...