Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Modernare regler om faderskap och föräldraskap Dir. 2017:28

Publicerad

En särskild utredare ska se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap.

Ladda ner:

I uppdraget ingår även att göra en översyn av de författningar som handlar om rättsgenetiska undersökningar vid utredning av faderskap. Syftet är att – med utgångspunkt i principen om barnets bästa – åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering. Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms vara nödvändiga eller lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Pressmeddelande: Utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (8 st)

Laddar...