Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård Dir. 2018:95

Publicerad

En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Ladda ner:

Arbetet ska genomföras utifrån de förslag som presenterats i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Dialog, samverkan, analys och bedömning

Utredarens arbete kommer att bestå av dels dialog och samverkan med berörda aktörer, dels av fördjupade analyser av valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.

Utredaren ska bl.a.

− stödja utformandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

− stödja utvecklingen av nära och regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen

− stödja utvecklingen av en förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården

− ytterligare analysera och utveckla valda förslag och bedömningar i betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

    I nuläget är det inte längre ändamålsenligt att stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Utredningen ska därför inte längre rikta in sig mot hur genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning har sett ut. Utredaren ska istället fokusera på hur staten kan agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården.

  • Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård

    En särskild utredare ska stödja utformningen av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Systemet ska förbättra statens och sjukvårdshuvudmännens möjligheter att förstärka varandras arbete. Tillsammans ska de ge förutsättningar för att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

    Regeringen tillsatte utredningen om Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård 2018, då man såg ett behov av att stärka förutsättningar för att bästa möjliga kunskap ska användas i hälso- och sjukvården. Utredningen lämnar ett flertal förslag, bedömningar och rekommendationer med syfte att stärkta strukturer för en god hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...