Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet Dir. 2020:98

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå hur ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska också beakta den därtill hörande rekommendationen (nr 206) i arbetet. Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • utreda och ta ställning till om svensk rätt är förenlig med konventionen,
  • om svensk rätt inte är förenlig med konventionen, föreslå de författningsändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för ratificering av konventionen, och
  • utarbeta nödvändiga författningsförslag

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...