Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kreativa Sverige (Ku 2021:03) Dir. 2022:21

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 5 augusti 2022.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

    Regeringen beslutade den 3 november 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi med syfte att under den kommande tioårsperioden främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet (dir. 2021:100). Den 5 augusti överlämnade utredningen sitt betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...