Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet Dir. 2022:103

Publicerad

En särskild utredare ska genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat: 

 • föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas
  och förtydligas,
 • föreslå hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kultur och till
  breddat deltagande i kulturverksamhet i hela landet,
 • föreslå vilka statligt stödda områden som bör ingå i modellen, och
  lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

  En särskild utredare ska genomföra en översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen är att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls. I översynen ska regionernas frihet och ansvar beaktas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kultursamhället

  Kultursamverkansutredningen, har överlämnat sitt betänkande Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...