Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Tillträde till och genomförande av avtalet inom ramen för FN:s havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion Dir. 2024:52

Publicerad

Ett nytt avtal inom ramen för FN:s havsrättskonvention om bevarande och hållbar användning av marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion antogs av FN:s generalförsamling den 19 juni 2023. En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som ett svenskt tillträde och genomförande kräver. Utredaren ska även se över vissa andra frågor av betydelse för avtalets genomförande.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat 

 • analysera avtalet samt bedöma och föreslå vilka författningsändringar
  och eventuella andra åtgärder som ett svenskt tillträde och genomförande
  kräver
 • föreslå vilka myndigheter som ska ansvara för de frågor som behandlas i avtalet och vilka befogenheter de föreslagna myndigheterna ska ha
 • hålla sig informerad om och beakta lagstiftningsarbete på EU-nivå som
  är relevant för utredningen
 • lämna nödvändiga författningsförslag för genomförandet av eventuella
  EU-rättsakter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2025.

Laddar...