Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att motverka missbruk av svenska pass.

Ladda ner:

Det missbruk som består i att äkta pass används av andra än de egentliga passinnehavarna innebär bland annat en stor säkerhetsrisk i och med att personer med kopplingar till organiserad brottslighet och terrororganisationer kan resa anonymt och kringgå reseförbud genom att använda andra pass än sina egna. För att komma till rätta med situationen verkar Sverige inom EU för att det ska införas en obligatorisk kontroll av så kallade biometriska uppgifter i pass vid Schengenområdets yttre gränser.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också ändringar i passlagen för att minska tillgången till svenska pass som kan missbrukas. Ändringarna innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att giltighetstiden för vanligt pass till barn ska sänkas till tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder mot missbruk av pass

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...