Hoppa till huvudinnehåll

Ny djurskyddslag

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande djurskyddslagen (1988:534) ersätts med en ny lag.

Ladda ner:

Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd samt att
främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller alla djur som
hålls av människan och med vissa undantag viltlevande försöksdjur.

Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och
förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.
Det slås fast att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett
sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras
välbefinnande (naturligt beteende) och att beteendestörningar förebyggs.

Det införs ett krav på att den som håller djur eller på annat sätt tar hand
om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Det
klargörs att djur av tamdjursart inte får överges.

Det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett
sådant sätt att de utsätts för lidande. Djur som tränas för eller deltar i
tävlingar eller prov får inte heller utsättas för dopning eller andra
otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga eller
temperament.

Den nya lagen och ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen
föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ny djurskyddslag

    I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande djurskyddslagen (1988:534) ersätts med en ny lag.

Proposition (1 st)

  • Ny djurskyddslag

    Regeringen föreslår en ny djurskyddslag. Den nya djurskyddslagen är tydligare, har en mer ändamålsenlig disposition och ett modernare språk. Syftet med den nya lagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.

Laddar...