Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår vissa nya och ändrade regler för pensionsstiftelser som omfattar i huvudsak bestämmelser om placeringar, företagsstyrning och information i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.