Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet Diarienummer: Fi2018/01129/FPM

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Finansdepartementet gällande promemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 juni 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.