Proposition från Kulturdepartementet

Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2001/02:97

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås en ny lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Ladda ner:

Genom förslaget genomförs två EG-direktiv i Sverige.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.