Proposition från Justitiedepartementet

Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Prop. 2009/10:31

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2010.